วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘นางสาวภัทรพร โพธิ์พงษ์  ผช.หส.ผศ.น.ว.  และคณะพนักงาน ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ให้การสงเคราะห์ พร้อมบรรยายสิทธิ์ต่างๆ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี จว.อุทัยธานี  ในวันอังคารที่ ๘ พ.ย. ๕๙


นายพงศ์ศิริ  แก้วมล  พนักงานสินเชื่อ ผศ.น.ว. ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกฯ ราย พลฯ บุญเลิศ เมนกูล หลังได้รับการสงเคราะห์การกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ ภูมิลำเนาอยู่ ต.ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์  ในวันจันทร์ที่ ๗ พ.ย. ๕๙


นางสาวกาญจนาลักษณ์ แสนทราชา เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.น.ว. และคณะพนักงาน เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกฯ ราย พลฯ สายชล คงทิม  หลังได้รับการสงเคราะห์การกู้ยืมเงิน ประเภทสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ ภูมิลำเนาอยู่ ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์  ในวันจันทร์ที่ ๗ พ.ย. ๕๙


วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึกในพื้นที่และสัสดี

วันพุธที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๘
ผศ.น.ว. ได้จัดประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึก อผศ. กับ สัสดี
ณ สโมสรนายทหารค่ายจิรประวัติ  มทบ.๓๑
โดยมี พล.ต.บุญยืน  อินกว่าง  ผบ.มทบ.๓๑ / หส.ผศ.น.ว.  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
มีสัสดีในพื้นที่ จว.นครสวรรค์  จว.ชัยนาท  และจว.อุทัยธานี  เข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๓๔  นาย
และแกนนำฯ  จำนวน  ๑๕  ท่าน