วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

BIKE FOR MOM

นางจรรยา บุญคุ้ม  รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์  ได้นำคณะพนักงาน และทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก  ในจังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดอุทัยธานี  และจังหวัดชัยนาท  รวม 167 คน ร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  12 สิงหาคม 2558


จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดชัยนาท

แจกจ่ายของว่างให้แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัว ที่มาร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

บรรยากาศก่อนเริ่มกิจกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น