วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกฯ กรณีประสบภัยพิบัติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558  นางสาวนฤนันท์  สนั่นนาม  พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.ว.
ปฏิบัติราชการ ตรวจเยี่ยมบ้านทหารผ่านศึกฯ ที่ประสบภัยพิบัติวาตะภัย บ้านเรือนเสียหายบางส่วนราย จ่าสิบเอก ชวลิต  ศักดิ์ศิริพันธ์  ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 166 หมู่ที่ 3 ต.สวรรค์ตก อ.เมือง จว.นครสวรรค์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น