วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก เพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนฯ

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558  นางขวัญจิตร สีแดง  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.น.ว.

และคณะ  ปฏิบัติราชการ เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่เจ็บป่วย  และพิการทุพพลภาพ

(ป่วยจากเส้นโลหิตอุดตันที่ขาข้างขวา ต้องทำการตัดขาขวา)

ราย พลทหาร ยุทธ  ศรีขาว  ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 3 ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี


เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558  นางขวัญจิตร สีแดง  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.น.ว.

และคณะ  ปฏิบัติราชการ เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพ (อัมพฤกษ์ครึ่งท่อนล่าง)

ราย พลทหาร อดุลย์  จันทร์แข็ง  ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 259 หมู่ที่ 5 ต.ระบำ อ.ลานจัก จ.อุทัยธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น