วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ประจำเดือน ธ.ค. ๕๘

วันอังคารที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๘  นางจุฑาวรรณ์  ทุ่งทอง  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ว. และคณะพนักงาน ปฏิบัติราชการออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ เพื่อให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ และครอบครัว
ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น