วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่

ในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘  นางสาวจุฑาวรรณ์  ทุ่งทอง  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ว.
และคณะพนักงาน ผศ.น.ว.  ปฏิบัติราชการออกหน่วยให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่
ในพื้นที่ อำเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์
เยี่ยมเยียน และมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
พลทหาร อุดม  สว่างบริสุทธิ์  ป่วยเป็นอัมพาต ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น