วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2558

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558  นางจรรยา บุญคุ้ม  รอง หส.ผศ.น.ว.  เข้าพบนายอำเภอเก้าเลี้ยว
ก่อนให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ และครอบครัว ในพื้นที่ อ.เก้าเลี้ยว จว.นครสวรรค์


นางจรรยา บุญคุ้ม  รอง หส.ผศ.น.ว.  และคณะ บรรยายสิทธิแก่ทหารผ่านศึกฯ และครอบครัว

ในพื้นที่ อ.เก้าเลี้ยว จว.นครสวรรค์


นางจรรยา บุญคุ้ม  รอง หส.ผศ.น.ว.  และคณะ บรรยายสิทธิแก่ทหารผ่านศึกฯ และครอบครัว

ในพื้นที่ อ.เก้าเลี้ยว จว.นครสวรรค์


ทหารผ่านศึกฯ และครอบครัว ในพื้นที่ อ.เก้าเลี้ยว จว.นครสวรรค์

รับฟังการบรรยายสิทธิต่างๆ จาก คณะพนักงาน ผศ.น.ว.


นางจรรยา บุญคุ้ม  รอง หส.ผศ.น.ว. และคณะ ปฏิบัติราชการ เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกฯ

มีสภาพพิการทางการเคลื่อนไหว  ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามปกติ

ราย พลฯ บุญชู  โพธิ์ศรี  ภูมิลำเนาอยู่ 56/1 หมู่ที่ 5 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จว.นครสวรรค์


นางจรรยา บุญคุ้ม  รอง หส.ผศ.น.ว.

แนะนำสิทธิเรื่องการสอบชิงทุนการศึกษา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น